We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring bieden. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar tevreden mee bent.
Ontijzering

dubai-ontijzeringGrondwater bevat bijna altijd ijzer. Het antwoord hierop is onze ontijzerings-installatie.  Zonder deze installatie zal het ijzer neerslaan in de leidingen ,wat tot gevolg heeft dat de leidingen dicht slibben.  Hoewel voor zowel de ontijzering als de ontmanganing verschillende methoden zijn, wordt hier alleen de meest toegepaste methode in de waterbehandeling besproken nl:

Oxidatie met luchtzuurstof en filtratie van het ontstane ijzer (III) hydroxide en mangaandioxide
De oxidatie van ijzer met luchtzuurstof en filtratie gaat gepaard met oxidatie van mangaan (II) tot mangaandioxide en ammonium ion tot nitraat-ion.

4 Fe2   +    O2 + 2 H20    + 8 HCo3     =     4 Fe(OH)3  + 8 CO2
2 Mn2 +    O2 + 4 HCO3     =     2 MnO2     + 4 CO2 + 2 H2O
NH4  + 2 O2 + 2 HCO3     =     NO3        + 2 CO2 + 3 H2O

Voor de beluchting van het te behandelen water wordt veelal gebruik gemaakt van een compressor, welke een grote overmaat lucht in het water blaast d.m.v. een luchtmengklok of beluchtingsketel of toren.

In een zgn. “natfilter” verlaat de overmaat aan lucht het filter boven de vulling. De voor de reactie aanwezige zuurstof is dus maximaal die hoeveelheid welke in het water opgelost kan worden. Bij een hoog ammoniumgehalte bevat het aan zuurstof verzadigde water vaak onvoldoende zuurstof om de 3 componenten te oxideren.

Daar dubbele beluchting en filtratie te duur is, verdient dan de toepassing van een zgn. “droogfilter” de voorkeur.
Bij een droogfilter bevindt zich de waterspiegel op de grens van het filterzand en de steunlagen, het water wordt over het zand gesproeid en sleurt luchtbellen mee.

Hierdoor is de stroomsnelheid in de poriën veel groter in vergelijking met een natfilter met hetzelfde debiet.    Bij beluchting ontsnapt meestal CO2, hetgeen niet altijd gunstig is daar zich soms, afhankelijk van de calcium-watercarbonaat-ion-concentraties, zich calciumcarbonaat op de zandkorrel kan afzetten. Deze laag is alleen met zoutzuur te verwijderen.

Een filter rijpt in de eerste weken na de inbedrijfstelling door vorming op de zandkorrels van en huidige ijzer (III) hydroxide dat als katalysator werkt. 
Wanneer bij de ontmanganing het mangaandioxide in het filter gevormd moet worden, duurt de inductieperiode, welke voorafgaat aan een goede werking, soms enkele maanden. Het reactieverloop is autokatalytisch, de gevormde bruinsteen fungeert ook als katalysator voor de reactie.

WERKING
Ontijzering van grondwater

KLEINE ONTIJZERINGS-INSTALLATIES
van 0.5 m3/h tot 8 m3/h

De kleine WTI ontijzeringsfilters zijn speciaal ontwikkeld voor kleinere bedrijven of particulieren, die door hun vaak afgelegen ligging niet zijn aangesloten op het leidingwaternet zoals o.m.:

Woningen, campings, boederijen, tuinderijen, kalver – en varkensmesterijen, slachthuizen, agrarische bedrijven, hotels, pensions en kleine industrieën. Ook de drinkwatervoorziening voor vee en pluimvee kan middels deze installatie goed worden uitgevoerd.

UITVOERING

De kleine WTI filters kenmerken zich door hun eenvoud en zijn uitgevoerd in kunststof. 
De installaties kunnen eventueel op eenvoudige wijze aangesloten worden op de bestaande hydrofoor installaties en /of bronpompen.

ALLES IN É É N HAND

Speciaal voor deze ontijzeringsfilters werkt WTI nauw samen met een gerenommeerd grondboringbedrijf in Nederland, waardoor het ons mogelijk is tevens het slaan van een bron op uw terrein, het plaatsen van de bronpomp en het leggen van de leidingen te verzorgen. Het fabrikaat van de bronpomp kan eventueel door uzelf worden bepaald. Ook de nageschakelde drukverhogingsinstallaties of hydrofooninstallaties kunnen door ons worden geplaatst en aan gesloten. Alle door ons geleverde installaties worden geheel  geïnstalleerd en in bedrijf gesteld, opgeleverd.

JUISTE KEUZE

Alle bronwaters in Nederland zijn niet van dezelfde kwaliteit. Het kiezen van het juiste type hangt ook vaak af van de te behandelen watersamenstelling, indien deze niet bekend is, kan in ons laboratorium voor u onderzocht worden.

Daarom Bitter Watertreatment
24-uurs servicedienst
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring bieden. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar tevreden mee bent.

Wij beschikken over een 24-uurs servicedienst voor het opheffen van storingen aan uw waterbehandelings-
installaties, ongeacht merk, type of bouwjaar.

Onderhoudscontract
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring bieden. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar tevreden mee bent.

Tevens kunnen wij u een onderhoudscontract op uw waterbehandelingsinstallaties aanbieden. Dit contract bestaat onder andere uit een halfjaarlijkse controle van uw installatie.

Altijd adequate oplossing
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring bieden. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar tevreden mee bent.

Voor al uw waterbehandelingsproblemen bieden wij uw de meest adequate 
oplossing en zijn daarom uw juiste partner.
Klantgericht werken we voor zowel MKB als grootbedrijf.

Ruim 35 jaar ervaring
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring bieden. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar tevreden mee bent.

Internationaal van het mid-Oosten tot Europa bedienen we MKB en grootbedrijf.
O.a. Balast Nedam, Heineken, Voskamp VL, Indonesian Brew. en McCain vinden hun weg naar Bitter Watertreatment.