We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring bieden. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar tevreden mee bent.
DEMIN

harsenGedemineraliseerd water, of korter demiwater, is water waaruit alle zouten die doorgaans in leidingwater in vrij kleine hoeveelheden aanwezig zijn, verwijderd zijn. De hoeveelheid opgeloste ionen in gewoon leidingwater kan sterk variëren en de hoeveelheid opgeloste metaalionen wordt wel uitgedrukt in de hardheidsgraad.

Omdat destillatie een tijdrovend en energieverslindend proces is, wordt in laboratoria vooral enkelvoudig gedemineraliseerd water gebruikt. Dit water wordt bereid door water dat nog wel ionen bevat over een ionenwisselaar mengbed (kation- en anionhars gemengd) te leiden. Hierbij worden alle kationen en anionen verwijderd.

Andere processen om demiwater te maken zijn omgekeerde osmose en ultrafiltratie.

Bron: Wikipedia

DE KATION-ANION FILTER-INSTALLATIE

De Kation-Anion Filter Installatie wordt toegepast indien het aantal opgeloste zouten in het water te hoog ligt.
 Het principe van dit proces berust op de uitwisselcapaciteiten van de verschillende harssoorten zoals:

 1. Sterkzure Kationhars wisselt de in het water aanwezige Ca, Mg, K en Na-ionen uit tegen OH-ionen.

 2. Zwakbasische Anionhars wisselt de in het water aanwezige SO4, C1, CO2 en SiO2 uit tegen H+ ion.

 3. De door de Kation-Anion hars uitgewisselde H+ en OH-ionen vormen weer H2O.

 4. De bereikte waterkwaliteit bedraagt maximaal 20 µS/cm, hetgeen overeenkomt met gedemineraliseerd water.

 5. Voor regeneratie van het Kation-Anion filter wordt voor het Kationfilter zoutzuur (HCL) gebruikt en voor het Anionfilter natronloog (NaOH)

DEMINERALISEREN ZONDER CHEMICALIEN

De mengbed-installatie wordt gebruikt voor de productie van gedemineraliseerd water van een hoge kwaliteit. De installatie is ontworpen op basis van eenvoudige werking met behoud van de gewenste kwaliteit. Deze wordt rechtstreeks op de waterleiding aangesloten, dus zonder tussenkomst van een extra pomp of voorbehandeling. De externe regeneratie van het filter geldt tevens als voordeel.

 1. De mengbed-installaties bestaan uit een mengsel van geladen kation- en anionwisselaars.

 2. De ionenwisselaars wisselen de opgeloste stoffen uit tegen waterstof- en hydroxide-ionen.

 3. Het resultaat is mineraalvrij water van een geleidbaarheid lager dan 0,5 uS/cm.

EXTERNE REGENERATIE

Het regeneratieproces wordt verzorgd in ons regeneratiestation. Het verzadigde mengbedfilter wordt, op Uw locatie, omgewisseld tegen een onverzadigd filter. Het onverzadigde filter kan opnieuw worden ingezet en het verzadigde filter wordt door meegenomen ter regeneratie in ons regeneratiestation. Zo vermijdt U contact met chemicaliën en een extra waterverbruik.

 1. De opnieuw gespoelde harsen worden door ons gecontroleerd op de juiste waterkwaliteit voordat deze harsen opnieuw worden ingezet voor gebruik.

 2. De geleidbaarheid van het deminwater wordt continu aangegeven door de op het filter geplaatste geleidendheidsmeter. Wanneer de kwaliteitslimiet overschreden wordt, dient de harsvulling geregenereerd te worden.

 3. De geleidendheidsmeters kunnen worden uitgerust met een alarmering en/of doormelding.

 4. Wij verzorgen de omwisseling van de kolommen binnen een werkweek. Vaak wordt er dan ook gekozen voor de plaatsing van een reserve-filter zodat er geen stop in de produktie plaats hoeft te vinden. Het overschakelen naar een onverzadigd filter kan zowel automatisch als handmatig worden verzorgd.

mixbedEen mixbed installatie is met name geschikt voor het aanmaken / verversen van aquariums voor zowel zoet als zeewater.uv-405
Dit incombinatie met onze UV installatie en u bent gewaarborgd van een perfecte basis voor ieder type aquarium.

Het mengbed-principe werkt ruimte- en kostenbesparend – geen chemicalienverbruik en geen kosten of ruimte ten behoeve van water- en elektriciteit verbruikende regeneratie-apparatuur.

Daarom Bitter Watertreatment
24-uurs servicedienst
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring bieden. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar tevreden mee bent.

Wij beschikken over een 24-uurs servicedienst voor het opheffen van storingen aan uw waterbehandelings-
installaties, ongeacht merk, type of bouwjaar.

Onderhoudscontract
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring bieden. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar tevreden mee bent.

Tevens kunnen wij u een onderhoudscontract op uw waterbehandelingsinstallaties aanbieden. Dit contract bestaat onder andere uit een halfjaarlijkse controle van uw installatie.

Altijd adequate oplossing
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring bieden. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar tevreden mee bent.

Voor al uw waterbehandelingsproblemen bieden wij uw de meest adequate 
oplossing en zijn daarom uw juiste partner.
Klantgericht werken we voor zowel MKB als grootbedrijf.

Ruim 35 jaar ervaring
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring bieden. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar tevreden mee bent.

Internationaal van het mid-Oosten tot Europa bedienen we MKB en grootbedrijf.
O.a. Balast Nedam, Heineken, Voskamp VL, Indonesian Brew. en McCain vinden hun weg naar Bitter Watertreatment.